Garantie

1. De lengte van de garantie periode is voor al onze producten 2 jaar. U kunt zich tot uw dealer wenden als er zich problemen voordoen.

2. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- en constructiefouten ten aanzien van onze producten of onderdelen daarvan.

3. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals ketting en banden) wordt in het geheel geen garantie gegeven.

4. De garantie vervalt als:

*dit product onjuist en/of onzorgvuldig gebruik is en gebruikt wordt dat niet overeenkomstig bestemming is.
*dit product niet conform de gebruiksaanwijzing geassembleerd en onderhouden is.
*technische reparaties aan dit product niet op vakkundige wijze verricht zijn.
*naderhand gemonteerde onderdelen niet overeen komen met de technische specificaties van *het betreffende product, of onjuist gemonteerd zijn.
*gebreken ontstaan als gevolg van klimatologische invloeden, zoals roest of   normale verwering van de lak.
*het product wordt gebruikt voor verhuur, commercieel gebruik of op ander wijze aan meerdere ongespecificeerde personen ter beschikking staat.                                                 

5. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten van de aansprakelijkheid van Royal Toys voor schade aan (onderdelen van) het product als gevolg van:

*foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurmechanisme, ketting, banden en versnellingsnaven.                                                                                                                                                           * letselschade bij verkeerd gebruik van onze glijbanen toezicht van volwassenen is aanbevolen.
* foutief aanbrengen van de dakbedekking of het niet tijdig vervangen van onderdelen. 

6. Gedurende de garantieperiode zullen alle door Royal Toys vastgestelde materiaal- of constructiefouten ter keuze van Royal Toys worden gerepareerd, danwel worden vervangen.

7. De eigenaar van dit product kan slechts aanspraak maken op de garantie door het product ter inspectie aan te bieden bij een Royal Toys dealer. Gelijktijdig dient het originele garantiecertificaat met de originele aankoopnota aan de dealer te worden overhandigd.

8. Indien de garantieaanvraag niet terecht is, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de eigenaar.

9. De garantie is niet overdraagbaar aan derden.