Disclaimer

Privacy / Disclaimer
Disclaimer

Wij besteden continue tijd aan de ontwikkeling en inhoud op onze websites. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze websites te vinden is onvolledig is of onjuistheden bevat. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website geldt het volgende:

  • Hoewel wij veel moeite doen bij de totstandkoming van onze websites (tekst, beeld, geluid, video, etc.), aanvaardt Royal Toys geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit informatie die staat op deze site of op één van de sites waarnaar verwezen wordt.
  • Deze website is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden (bezoekers) is aangeleverd. Terwijl Royal Toys deze informatie regelmatig controleert, is Royal Toys in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor deze inhoud.
  • Op deze website bestaan links naar webpagina's die onder beheer staan van derden en waar Royal Toys dus geen controle over heeft. Royal Toys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op websites van derde(n).
  • Royal Toys kan niet garanderen dat deze website vrij is van (computer)virussen of schadelijke bestanden. Voor sommige bestanden bestaan links naar andere locaties voor het downloaden van programma’s die voor het bekijken/beluisteren van deze vereist zijn. Royal Toys is niet aansprakelijk voor schade die resulteert uit het gebruik van deze website of het gebruik van software die door derde voor het bekijken van deze wordt aangeboden.
  • Deze website wordt onderhouden door Royal Toys en is te benaderen via een server met locatie in Nederland. Het is mogelijk om onze websites wereldwijd te benaderen, ook vanuit landen waar misschien de inhoud van onze websites in strijd is met bestaand recht. Royal Toys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.

 

Copyright

Alle afbeeldingen, animaties, videos, games en teksten die door Royal Toys op deze site worden gebruikt, zijn eigendom van Royal Toys, tenzij anders vermeld. Het gebruik van deze site geeft geen recht inbreuk te maken op deze rechten, of de rechten van derden wiens informatie op deze site staat. De bezoeker/ster van de Royal Toys websites mag geen (beeld)materiaal van de Royal Toys websites voor andere doeleinden gebruiken, tenzij aangegeven of met een schriftelijke toestemming van Royal Toys.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is alleen bedoeld voor een bezoek met behulp van een web-browser met het doel van persoonlijke informatie. Het is niet toegestaan om de website overmatig of volledig te downloaden met bijvoorbeeld extra programmatuur. Video- en audiobestanden mogen alleen via de originele links aangeroepen worden. Het kopiëren naar andere locaties of het aanroepen vanaf andere websites is niet toegestaan. Ook is het aanroepen van grafische bestanden via andere websites verboden. Het omzeilen en/of manipuleren van technische beveiligingen is niet toegestaan.

Privacy-statement

Alle gegevens die u via onze website hebt ingevoerd, worden opgenomen in een veilige database. Webserver- en database-server staan in speciaal beveiligde serverruimtes. Royal Toys zal uw gegevens op geen enkele wijze misbruiken. Wij zullen uw gegevens ook niet doorverkopen of gebruiken voor Spam doeleinden.

Naast uw verstrekte gegevens wordt informatie verzameld met betrekking tot uw bezoek op onze websites. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor (anoniem) statistisch onderzoek (bijvoorbeeld voor het bijhouden van het aantal bezoekers per land). Om uw volgend bezoek van onze website op eerder gemaakte keuzes af te stemmen maken wij soms gebruik van cookies. U kunt uw browser zo configureren dat het opslaan van cookies op uw computer niet of alleen beperkt mogelijk is. Door het beperken van cookies is het mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites niet voor u beschikbaar wordt.
Royal Toys behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen.

 Royal Toys, november 2010